Urodziny Ratusza w Lesznie. Była konferencja, tort i zwiedzanie [ZDJĘCIA]

86 zdjęć

Urodziny Ratusza w Lesznie. Imprezę tę wymyślił i wdrożył były już radny dr Marcin Błaszkowski, który znalazł pierwszą literacką wzmiankę o ratuszu w kazaniu ewangelickiego duchownego Johanna Heermanna. Datowane jest ono na 5 lutego w 1642. W sobotę w ratuszu odbyła się konferencja naukowa, podczas której wysłuchać można było prof. dr hab. Stanisława Sierpowskiego (Historiografia Leszna ostatnich lat i miejsce ,,Myśli budujących” Johanna Heermanna w jej kontekście), prof. UŚ dr hab. Zbigniewa Kadłubka (Transgraniczność Johanna Heermanna), dr Marcina Błaszkowskiego (Jakie pytania stawia teraźniejszość ,,Myślom budującym” Johanna Heermanna oraz Tablica pamiątkowa Johanna Heermanna w Lesznie: historia i wymiar kulturowy), a także dr hab. Mirona Urbaniaka (Niezrealizowane plany wyburzenia ratusza w Lesznie). Po wystąpieniach skosztować można było urodzinowego tortu, a także zwiedzić gmach z przewodnikiem. Tegoroczne święto połączone było z publikacją książki Marcina Błaszkowskiego. To przekład z opracowaniem naukowym kazania Johanna Heermanna pt. „Myśli Budujące”. Wstęp do tego dzieła napisał proboszcz leszczyńskiej parafii ewangelickiej ks. Waldemar Gabryś. Wydawcą książki oraz organizatorem Urodzin Ratusza jest Miasto Leszno.

31/86
fot. Daniel Andruszkiewicz

Urodziny Ratusza w Lesznie.